Chi tiết tin
Quay lại

Nghĩ tết nguyên đán 2017

Ngày 14/06/2016, 11:21
Công chức, viên chức, người lao động và học sinh các trường mầm non, phổ thông được nghỉtừngày 10 tháng 02 năm 2018 đến hết ngày 25 tháng 02 năm 2018 (tức từngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Thực hiện Thông báo số82/TB-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc treo cờ Tổquốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp Tết Dương lịch năm 2018; Công văn số 4926/UBND-KGVX, ngày 20  tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đối với Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơsở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành 
phố; Công văn số2398/SGDĐT-VP, ngày 27 tháng 12 năm 2017, của Sở GIáo 
dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc nghỉTết Dương lịch năm 2018, tổ chức 
đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. 

Thực hiện công văn Số 497/PGDĐTcủa Phòng Giáo dục đào tạo Quận Ô Môn về việc nghỉ tết dương lịch 2018 và tổ chức đoán tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Nay Trường mầm Non Thới An thông báo đến tất cả cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh trường về nội dung như sau:
1. Tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 
Tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 với phương châm “Tết đoàn  kết, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, an toàn”; tạo không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, ra sức thi đua hoàn thành tốt chỉ tiêu Kếhoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 và nhiệm vụnăm học 2017 - 2018 của ngành. 
2. đơn vị chủ động xây dựng kếhoạch đón Tết thiết thực, phù hợp với điều kiện của đơn vị; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộquản lý, công chức, viên chức, người lao động, học sinh; thựcc hiện chế độtiền lương, tiền Tết, tiền thưởng và những khoản trợcấp khác (nếu có) cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động trước khi nghỉTết Nguyên đán; phối hợp với công đoàn tổchức chu đáo việc thăm hỏi, chăm lo cán bộ, giáo viên hưu trí; giúp đỡ giáo viên và học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bệnh nặng; tổchức tốt các hoạt động 
văn hóa - văn nghệ, thểdục - thể thao tại đơn vịnhân dịp Kỷniệm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018), gắn với đón Tết Nguyên đán Mậu 
Tuất năm 2018. Tổ chức thực hiện nghiêm hướng dẫn, chỉthịcủa các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc chuẩn bị và tổchức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Không tổchức đi chúc Tết, tặng hoa, quà lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm lợi dụng lễ, Tết đểquyên góp, tổ chức liên hoan lãng phí; không sửdụng ngân sách đơn vị đểthưởng, biếu, tặng không đúng quy định dưới mọi hình thức; không sử dụng phương tiện, thiết bịkhác của Nhà nước, của tập thể để phục vụ cho hoạt động cá nhân. Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm tổchức kiểm tra, xửlý nghiêm các trường hợp vi phạm và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng nếu đểxảy ra vi phạm 
tại đơn vị. 
Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh có ý thức giữgìn an ninh trật tựxã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định vềan toàn giao thông, Luật giao thông; không tụtập nơi đông người trái pháp luật, không hành động quá khích, không tham gia các hoạt động do các thếlực thù địch, phản động kích động, lôi kéo; Phối hợp với đoàn thể địa phương vận động phụhuynh quản lý kịp thời ngăn chặn con, em bị lôi kéo vào các tệnạn xã hội và các hoạt động vui chơi không lành mạnh. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh tàng trữ, vận chuyển, sửdụng pháo và các vật liệu nổ. 
Thường xuyên kiểm tra, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy từtrước khi nghỉ Tết; tuyên truyền, nhắc nhởcông chức, viên chức, học sinh thực hiện các quy định về giữ gìn an toàn vệsinh thực phẩm, đảm bảo vệsinh môi trường, giữgìn sức khỏe trong thời gian nghỉ Tết; đảm bảo vẻ mỹ quan, tuyệt đối không đểrác thải ứ đọng tại đơn vị. 
Trong thời gian nghỉTết Nguyên đán Mậu Tuất,Trường phân công 
lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trực 24/24 giờtrong các ngày nghỉ Tết, từ ngày 15/02/2018 đến hết ngày 18/02/2018 (các ngày nghỉ còn lại bảo vệ trực). 
 Việc phân công trực Tết phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng quy định (đối với các trường mầm non, mẫu giáo do không có giáo viên nam, Hiệu trưởng thống nhất trong Ban giám hiệu và Chủ tịch Công đoàn chủ động phân công giáo viên trực không quá 21 giờ hàng ngày, thời gian còn lại phân công bảo vệ trực). Thực hiện đầy đủvà đúng quy định vềchế độtrực Tết cho 
công chức, viên chức và người lao động. 

3. Thời gian nghỉTết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018: 
Công chức, viên chức, người lao động và học sinh các trường mầm non, phổ thông được nghỉ từ ngày 10 tháng 02 năm 2018 đến hết ngày 25 tháng 02 năm 2018 (tức từngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất). 

Phan Thị Như Thúy