Chi tiết tin
Quay lại

Nghĩ học tránh dịch Corona

Ngày 14/06/2016, 11:21
Thông báo đến tất cả phụ huynh học sinh thực hiện theo 313/SGDĐT-CTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo Dục và Đào tạo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

             Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus Corona gây ra, ngày 01 tháng 02 năm 2020, Sở Giáo
dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã có Thông báo số 270/TB-SGDĐT về việc
lùi lịch học và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
virus Corona gây ra. Để tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch đạt hiệu
quả cao nhất và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho học sinh trở lại học
tập tại các đơn vị trường học theo khuyến cáo của ngành Y tế, thực hiện chỉ đạo
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các
đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau đây:
              1. Tiếp tục cho học sinh, học viên các bậc học mầm non, tiểu học, trung
học, giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, tin học nghỉ học đến hết
ngày 16 tháng 02 năm 2020 và trở lại trường học tập từ ngày 17 tháng 02
năm 2020.
              Thủ trưởng các đơn vị tổ chức hướng dẫn cho phụ huynh quản lý học sinh
học tập tại nhà (đặc biệt quan tâm đến học sinh khối lớp 9 và lớp 12) và tự thực
hiện các kỹ năng phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế, hạn
chế cho con em tham gia tập trung nơi đông người.
             2. Tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Thông báo số
270/TB-SGDĐT ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành
phố Cần Thơ về việc lùi lịch học và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; báo cáo các nội dung theo yêu cầu
trước 11 giờ hàng ngày đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2020; đảm bảo tất cả
các trường học được phun thuốc diệt khuẩn trước ngày 09 tháng 02 năm 2020.
             3. Phối hợp với cơ quan Y tế địa phương để tiếp tục phòng dịch và chuẩn
bị phương án đảm bảo an toàn sức khỏe cho thầy cô giáo, học sinh... ngay sau
khi hết thời gian nghỉ học nêu trên.
            4. Tổ chức quán triệt đến đội ngũ thầy, cô giáo tuyệt đối không dạy thêm,
học thêm, giữ trẻ; không tổ chức các hoạt động trải nghiệm hoặc các hoạt động
có nhiều học sinh, học viên tập trung.

           5. Phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc, các trung tâm giáo
dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên liên hệ trực tiếp Trưởng phòng Giáo
dục tiểu học, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo để
được hướng dẫn tổ chức học sinh học tập tại nhà.

Nơi nhận:                                                                                            GIÁM ĐỐC        

- Như trên;

- UBND TP;

- Vụ Giáo dục thể chất                                                                     Trần Hồng Thắm

- Bộ GD&ĐT;

- Sở Y tế;

- Các trường đại học trên địa bàn TP;

- UBND các quận, huyện;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng thuộc Sở;

- Phòng GD&ĐT quận, huyện;

- Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện.

- Các cơ sở giáo dục trực thuộc;

- Lưu: VT, CTTT.  

Phan Thị Như Thúy