Chi tiết tin
Quay lại

Nghĩ lễ 30/4 và 1/5/2017

Ngày 14/06/2016, 11:21
V/v treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp kỷ niệm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và Ngày Quốc tế Lao động

Căn cứ Công văn số 899/SGDĐT-VP, ngày 20 tháng 4 năm 2017, của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về thời gian nghỉ và trực trong dịp kỷ niệm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và Ngày Quốc tế Lao động. 

Căn cứ Công văn số140/PGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Phòng Giáo Dục và Đào tạo Quận Ô Môn về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp kỷ niệm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và Ngày Quốc tế Lao động. Nay Trường Mầm non Thực hiện nội dung như sau:

1. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trường học được nghỉ vào dịp lễ như sau:

Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30 tháng 4 năm 2017) rơi vào ngày Chủ nhật nên được nghỉ bù ngày thứ Ba (ngày 02 tháng 5 năm 2017). Như vậy, dịp nghỉ Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và Ngày Quốc tế Lao động công chức, viên chức, người lao động, học sinh sẽ được nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 29 tháng 4 năm 2017 đến hết ngày 02 tháng 5 năm 2017.

2. Trong thời gian nghỉ lễ, nhà trường phải phân công cán bộ lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trực; và có kế hoạch phân công trực gác bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy, nổ trong suốt thời gian nghỉ lễ.

3. Tại trụ sở làm việc treo cờ Tổ quốc nhân Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và Ngày Quốc tế Lao động từ chiều 29 tháng 4 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2017 (Để việc treo cờ Tổ quốc trang trọng, đề nghị không sử dụng cờ rách, cờ phai màu).

4. Phải vệ sinh môi trường trong và xung quanh đơn vị để tạo cảnh quan sạch, đẹp trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ.

5. Tăng cường các biện pháp phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương, đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức và phụ huynh học sinh nhắc nhở con, em không tham gia tụ tập đông người trái phép; hưởng ứng tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học nhằm ngăn chặn bạo lực học đường xảy ra trong và ngoài nhà trường.

6. Tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và học sinh ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, chú trọng việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm và không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, phòng tránh đuối nước trong học sinh.

ban giám hiệu nhà trường yêu cầu tất cả cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện nghiêm túc nội dung trên./.

                                                                                                 

Phan Thị Như Thúy