Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 11/10/21016

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ + MẪU GIÁO

Sáng
 
Trưa
  1. Cơm
  2. Mực kho khóm
  3. Canh tôm bí đỏ
  4. Chuối cao
Trưa
1. Mì thịt