Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 03/10/2017

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ 

Trưa
  1. Cơm
  2. Cá chả sốt cà
  3. Canh tôm mồng tơi
Xế
   1.  Mì thịt
 
MẪU GIÁO
 
Trưa
    1. Cơm
    2. Cá chả sốt cà
    3. Canh tôm mồng tơi
Xế 
     1. Mì Thịt