Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 22/11/21016

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ + MẪU GIÁO

Sáng
 
Trưa
  1. Cơm
  2. Lươn  kho sả
  3. Canh tôm khoai ngọt
  4. Nho
Trưa
1. Mì thịt