Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 20/9/21016

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ + MẪU GIÁO

Sáng
   1. Mì thịt
Trưa
  1. Cơm
  2. Thịt kho trứng cút
  3. Canh tôm bồ ngót
Trưa
1. Bánh + sữa