Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 20/12/2016

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ + MẪU GIÁO

Sáng
 Xôi mặn
Trưa
  1. Cơm
  2. Lươn kho sả
  3. Canh thịt mông tơi
  4. Uống sữa
Trưa
1. Mì thịt