Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 3/1/2017

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ + MẪU GIÁO

Sáng
 Nui thịt
Trưa
  1. Cơm
  2. Thịt kho nấm
  3. Canh tôm bí xanh
Trưa
1. Mì gà