Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 27/10/2017

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ 

Trưa
  1. Cơm
  2. Thịt kho nấm rơm
  3. Canh tôm bí xanh
Xế
  Cháo thịt
 
MẪU GIÁO
Trưa
  1. Cơm
  2. Thịt kho nấm rơm
  3. Canh tôm bí xanh
Xế
   Cháo thịt