Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 04/10/2017

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ 

Trưa
  1. Cơm
  2. Mực xào chua
  3. Canh tôm bắp cải
  Xế 
    1. Bánh canh 
 
MẪU GIÁO
Trưa
 1. Cơm
 2. Mực xào chua
 3. Canh tôm bắp cải
Xế 
  1. Bánh canh