Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 18/10/2017

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ 

Trưa
  1. Cơm
  2. Thịt xào đậu cove
  3. Canh tôm cải thìa
Xế
    Mì trứng thịt
 
MẪU GIÁO
Trưa
  1. Cơm
  2. Thịt xào đậu cove
  3. Canh tôm cải thìa
Xế
  Mì trứng thịt