Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 19/110/2017

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ 

Trưa
  1. Cơm
  2. Mực xào chua
  3. Canh rau thập cẩm
Xế
    Bún thịt
 
MẪU GIÁO
Trưa
  1. Cơm
  2. Mực xào chua
  3. Canh rau thập cẩm
Xế
  Bún thịt