Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 23/10/2017

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ 

Trưa
  1. Cơm
  2. Thịt kho trứng cút
  3. Canh cá nấu bầu
Xế
    Mì tôm
 
MẪU GIÁO
Trưa
  1. Cơm
  2. Thịt kho trứng cút
  3. Canh cá nấu bầu
Xế
  Mì tôm