Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 05/10/2017

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ

Trưa
  1. Cơm
  2. Thịt kho khóm
  3. Canh tôm nấu bầu
Xế
    Bánh + sữa

 

MẪU GIÁO

Trưa
  1. Cơm
  2. Thịt kho khóm
  3. Canh tôm nấu bầu
Xế
    Bánh + sữa