Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 06/10/2017

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ 

Trưa
  1. Cơm
  2. Cá kho tương
  3. Canh thịt khoai ngọt
Xế
    Phở gà

 

MẪU GIÁO

Trưa
  1. Cơm
  2. Cá kho tương
  3. Canh thịt khoai ngọt
Xế
    Phở gà