Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 07/10/2017

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ 

Trưa
  1. Cơm
  2. Thịt tôm ram mặn
  3. Canh cá lóc bầu
Xế
    Cháo gà

 

MẪU GIÁO 
Trưa

     1. Cơm
     2. Thịt tôm ram mặn
     3. Canh cá lóc bầu

Xế
    Cháo gà