Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 10/10/2017

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ 

Trưa
  1. Cơm
  2. Lươn kho sả
  3. Canh thịt mướp, mồng tơi
Xế
    Nui thịt
 

MẪU GIÁO

Trưa
  1. Cơm
  2. Lươn kho sả
  3. Canh thịt mướp, mồng tơi
Xế
    Nui thịt