Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 11/10/2017

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ 

Trưa
  1. Cơm
  2. Trứng sốt cà
  3. Canh tôm bí đỏ
Xế
   Chè đậu

 

MẪU GIÁO

Trưa

    1. Cơm

   2. Trứng sốt cà

  3. Canh tôm bí đỏ

Xế

  1. Chè đậu