Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 20/10/2017

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ 

Trưa
  1. Cơm
  2. Trứng sốt cà
  3. Gà hầm sả
Xế
    Bánh + sữa
 
MẪU GIÁO
Trưa
  1. Cơm
  2. Trứng sốt cà
  3. Gà hầm sả
Xế 
  Bánh + sữa