Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 14/10/21016

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ + MẪU GIÁO

Sáng
 
Trưa
  1. Gà kho sả
  2. Canh cá nấm rơm
  3. Cơm
Xế
 Bánh + sữa