Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 1/11/21016

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ + MẪU GIÁO

Sáng
 
Trưa
  1. cá chả sốt cà
  2. Canh tôm xà lách
  3. Cơm
Xế
Nui gà