Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 2/11/21016

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ + MẪU GIÁO

Sáng
 
Trưa
  1. Thịt kho sả
  2. Canh tôm bồ ngót
  3. Cơm
Xế
 Mì thịt