Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 26/4/21017

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ

Ăn Sáng

    1.Bánh canh thịt

Ăn Trưa

    1. Cơm

    2. Canh bắp nấu tôm

    3. Thịt xào với trứng

    4 . Tráng miệng: Quýt đường

Ăn Xế:

    1. Bún thịt

MẪU GIÁO 

Ăn sáng

    1. Bánh canh thịt

Ăn Trưa

    1. Cơm

    2. Canh bắp nấu tôm

    3. Thịt xào với trứng

    4. Tráng miệng : Quýt đường

Ăn Xế

    1. Mì thịt