Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 9/9/21016

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ + MẪU GIÁO

Sáng
 
Trưa
  1. Cơm
  2. Lươn kho sả
  3. Canh cá nấu bầu
  4.  
Xế
 1. bánh + sữa