Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 16/9/21016

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ + MẪU GIÁO

Sáng
 
Trưa
  1. Cơm
  2. Gà kho sả
  3. Canh cá nấm rơm
Xế
 1. Bánh + sữa