Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 16/05/2018

Ngày 16/05/2018, 07:35

NHÀ TRẺ

Trưa

  1. Cơm

  2. Mực xào khóm

  3. Canh đu đủ hầm thịt

Xế

 1. Bánh lọt

 

MẪU GIÁO

Trưa

  1. Cơm

  2. Mực xào khóm

  3. Canh đu đủ hầm thịt

Xế

  1. Bánh lọt