Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 17/05/2018

Ngày 17/05/2018, 07:09

NHÀ TRẺ

Trưa

  1. Cơm 

  2. Lươn kho sả

  3. Canh bầu nấu tôm

Xế

  1. Mì thịt

 

MẪU GIÁO

Trưa

  1. Cơm

  2. Lươn kho sả

  3. Canh bầu nấu tôm

Xế

  1. Mì thịt