Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 22/05/2018

Ngày 22/05/2018, 08:21

NHÀ TRẺ

Trưa

  1. Cơm

  2. Cá chả sốt cà chua

  3. Canh cải thảo nấu thịt

Xế

   1.Nui thịt

 

MẪU GIÁO

Trưa

  1. Cơm

  2. Cá chả sốt cà chua

  3. Canh cải thảo nấu thịt

Xế

  1. Nui thịt