Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 24/05/2018

Ngày 24/05/2018, 08:56

NHÀ TRẺ

Trưa

  1. Cơm 

  2. Gà nấu nấm

  3. Canh bắp, mồng tơi

 Xế

  1. Hủ tiếu thịt

 

MẪU GIÁO

 Trưa

  1. Cơm

  2. Gà nấu nấm

  3. Canh bắp, mồng tơi

Xế

  1. Hủ tiếu thịt