Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 17/10/2017

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ 

Trưa
  1. Cơm
  2. Thịt kho trứng
  3. Canh thịt bắp mồng tơi
Xế
    Hủ tiếu thịt tôm
 
MẪU GIÁO
Trưa
  1. Cơm
  2. Thịt kho trứng
  3. Canh thịt bắp mồng tơi
Xế
  Hủ tiếu thịt tôm