Chi tiết tin
Quay lại

Thực đơn ngày 25/10/2017

Ngày 08/06/2016, 14:07

NHÀ TRẺ 

Trưa
  1. Cơm
  2. Trứng sốt cà
  3. Canh tôm bắp cải
Xế
    Chè đậu
 
MÃU GIÁO
Trưa
  1. Cơm
  2. Trứng sốt cà
  3. Canh tôm bắp cải
Xế
  Chè đậu