Lịch công tác
Chọn ngày

Thứ 2 - Ngày 15/10/2018
Sáng:
- Hiệu trưởng Phan Thị Như Thúy, làm việc tại cơ quan lên kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn
- Phó hiệu trưởng Phan Thị Thu Thủy, hiến máu nhận đạo tại phòng giáo dục quận Ô Môn
- Phó hiệu trưởng Trần Thị Công Minh hiến máu nhận đạo tại phòng giáo dục quận Ô Môn
Chiều:
- Hiệu trưởng Phan Thị Như Thúy , Làm việc tại cơ quan
- Phó hiệu trưởng Phan Thị Thu Thủy, nghĩ phép
- Phó hiệu trưởng Trần Thị Công Minh nghỉ phép
Thứ 3 - Ngày 16/10/2018
Sáng:
- Hiệu trưởng Phan Thị Như Thúy, dự họp tại Sở Giáo Dục TPCT ( cả ngày)
- Phó hiệu trưởng Phan Thị Thu Thủy, làm việc tại cơ quan kiểm tra thực phẩm
- Phó hiệu trưởng Trần Thị Công Minh làm việc tại cơ quan
Chiều:
- Phó hiệu trưởng Phan Thị Thu Thủy, làm việc tại cơ quan kiểm tra thực phẩm
- Phó hiệu trưởng Trần Thị Công Minh làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Ngày 17/10/2018
Sáng:
- Hiệu trưởng Phan Thị Như Thúy, làm việc tại cơ quan
- Phó hiệu trưởng Phan Thị Thu Thủy, làm việc tại cơ quan kiểm tra thực phẩm
- Phó hiệu trưởng Trần Thị Công Minh làm việc tại cơ quan
Chiều:
- Phó hiệu trưởng Phan Thị Thu Thủy, làm việc tại cơ quan kiểm tra thực phẩm
- Phó hiệu trưởng Trần Thị Công Minh làm việc tại cơ quan
Thứ 5 - Ngày 18/10/2018
Sáng:
- Hiệu trưởng Phan Thị Như Thúy, làm việc tại cơ quan
- Phó hiệu trưởng Phan Thị Thu Thủy, làm việc tại cơ quan kiểm tra thực phẩm
- Phó hiệu trưởng Trần Thị Công Minh làm việc tại cơ quan
Chiều:
- Phó hiệu trưởng Phan Thị Thu Thủy, làm việc tại cơ quan kiểm tra thực phẩm
- Phó hiệu trưởng Trần Thị Công Minh làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Ngày 19/10/2018
Sáng:
- Hiệu trưởng Phan Thị Như Thúy, làm việc tại cơ quan
- Phó hiệu trưởng Phan Thị Thu Thủy, làm việc tại cơ quan kiểm tra thực phẩm
- Phó hiệu trưởng Trần Thị Công Minh đi thi trung cấp chính trị ( cả ngày)
Chiều:
- Phó hiệu trưởng Phan Thị Thu Thủy, làm việc tại cơ quan kiểm tra thực phẩm
Thứ 7 - Ngày 20/10/2018
Chưa có lịch công tác
Thông báo
Bạn có chắc muốn xóa?